Modernizácia vykurovania objektov v areáli SL SLOVAKIA a.s.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. týmto zverejňujeme Výzvu na predloženie cenovej ponuky na "Modernizáciu vykurovania objektov v areáli SL SLOVAKIA, a.s.

Uchádzači si môžu podklady k VO stiahnuť na nasledovných odkazoch:

 Vyzva na predlozenie ponuku_vykurovanie_SL Slov...

 Priloha c. 2 Vyzvy_ZoD_vykurovanie_SL Slovakia.pdf

 Priloha c. 3 Vyzvy_PD_VV_vykurovanie_SL Slovaki...

 

ESSEL is presenting a brand new hydraulic crane EC185Z-96

After three years of intense development and testing, ESSEL comes with a completely new hydraulic crane, built on the pillars of reliability, durability and quality. Our innovated hydraulic arms comply with all parameters of the modern 21st century machinery, which from the prospective of ESSEL trademark are rather revolutionary than evolutionary.

Key parameters and features:

  • Placement of hydraulic drive within the construction
  • Enlargement of operator's workspace by 38 %
  • Power link increasing and optimizing the elevating force
  • Reach extension to 9,6 m
  • New board computer
  • Automatic rotation of supporting legs
  • And many more....